ทูตจีนไม่มีวันโจมตียูเครนพร้อมช่วยเหลือเศรษฐกิจ

นายฟ่าน เซียนหรง เอกอัครราชทูตจีนประจำยูเครน กล่าวชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวและการต่อต้านของชาวยูเครน ซึ่งต่างจากจุดยืนก่อนหน้านี้ของจีน ยูครินฟอร์ม สื่อยูเครน รายงานโดยอ้างข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยหารระดับจังหวัดของยูเครนใน จ.ลวีฟ ว่าเอกอัครราชทูตจีนรายนี้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับหน่วยทหารดังกล่าวว่าจีนจะไม่มีวันโจมตียูเครน

แต่จะสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการเมือง จีนจะไม่มีวันโจมตียูเครน เราจะช่วย โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ สถานการณ์แบบนี้ ที่เกิดขึ้นตอนนี้ เราจะปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ เราเห็นว่าคนยูเครนสามัคคีกันแค่ไหน ซึ่งมันหมายถึงความแข็งแกร่ง ด้านผู้บังคับทหารจังหวัดลวีฟ เจ้าหน้าที่มักซิม คอซิตสกี ยันยืนว่ามีการประชุมดังกล่าวจริง และเผยว่าจีนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาให้ชาวยูเครน 2 ตู้ และตู้ที่ 3 คาดว่าจะมาถึงในสัปดาห์นี้